SHOP QUÀ TẶNG PHONG THỦY

 Địa chỉ: 145 Bạch Đằng Tân Bình Phường 2, TP.HCM
 Điện thoại: 0909.106.508
 Email: quatangplus.vn@gmail.com